Kampungstay
Merupakan Program Kesinambungan daripada pelaksanaan Program Pengalaman Homestay Malaysia. Satu bentuk pengalaman di mana pelancong tidak tinggal bersama tuan rumah homestay yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Walau bagaimanapun, para pelancong masih berpeluang untuk berinteraksi serta mengikuti aktiviti seharian masyarakat kampung dan kebudayaan mereka. Menyediakan alternatif kepada pelancong untuk mendapat lebih privasi pada masa yang sama dapat pengalaman unik kepada para pelancong yang berminat untuk mengalami kehidupan serta kebudayaan masyarakat kampung. Menampung kekurangan penginapan homestay sedia ada.
1. Kampungstay merupakan salah satu produk pelancongan yang berpotensi di
kawasan luar bandar. Program ini merupakan sebuah inisiatif di bawah Pelan Induk
Pelancongan Luar Bandar yang bertujuan untuk meningkatkan penyertaan
masyarakat luar bandar di dalam sektor pelancongan. Pelaksanaan Kampungstay
ini juga merupakan kesinambungan daripada pelaksanaan Program Homestay
di Malaysia.
2. Kampungstay merupakan satu bentuk pengalaman di
 
Dibaca : 138 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 7 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
1. Kampungstay merupakan salah satu produk pelancongan yang berpotensi di
kawasan luar bandar. Program ini merupakan sebuah inisiatif di bawah Pelan Induk
Pelancongan Luar Bandar yang bertujuan untuk meningkatkan penyertaan
masyarakat luar bandar di dalam sektor pelancongan. Pelaksanaan Kampungstay
ini juga merupakan kesinambungan daripada pelaksanaan Program Homestay
di Malaysia.
2. Kampungstay merupakan satu bentuk pengalaman di
Skop * : Penduduk luar bandar seluruh Malaysia
Objektif * :
(i) menggalakkan penyertaan penduduk di kawasan kampung di dalam industri
pelancongan agar dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup
masyarakat kampung;
(ii) menggalakkan penduduk di kawasan kampung terlibat di dalam perniagaan
dan menjadi usahawan desa;
(iii) menyediakan pengalaman unik kepada para pelancong yang tinggal di
kampung serta mengalami kehidupan dan kebudayaan masyarakat
kampung;
(iv) menyedia
kreativiti * : Akiviti tertakluk kepada pengusaha untuk menarik pelancong
keberkesanan * : Peningkatan jumlah pelancong
relavan * : Memenuhi permintaan pelancong yang mahukan privacy sewaktu menginap di sana
signifikasi * : Untuk memenuhi permintaan jumlah pelancong yang semakin meningkat
pencapaian * : Tiada