E-TEMPAHAN
Sistem Menempah Penggunaan Bilik Mesyuarat di Pejabat SUK Kedah
Sebuah system yang dibangunkan untuk menguruskan tempahan bilik mesyuarat di seluruh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Sebanyak 10 buah bilik yang gunasama di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.
 
Dibaca : 986 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 19 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : Sebuah system yang dibangunkan untuk menguruskan tempahan bilik mesyuarat di seluruh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Sebanyak 10 buah bilik yang gunasama di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.
Objektif * : Pengunaan bilik mesyuarat yang lebih licin dan lancer agar tidak berlaku pertindihan dalam penggunaan gunasama.
kreativiti * : Penyusunan giliran dlam calendar tempahan yang jelas dan mudah digunakan.
keberkesanan * : Pengiliran pengunaan
signifikasi * : Transformasi maklumat berkaitan dalam tempahan bilik mesyuarat.
pencapaian * : Penggunaan secara menyeluruh dan memantapkan lagi proses kerja.