“TANGKI SIMBAH MESRA PENGGUNA”
Satu kajian lepas dibuat untuk mengenalpasti intervensi yang paling berkesan untuk menangani masalah tandas kotor mendapati kempen-kempen kebersihan tandas awam gagal mencapai objektif kerana agak sukar untuk meningkatkan kesedaran sivik berhubung kebersihan tandas. Maka satu pendekatan lain yang lebih berkesan perlu dikenalpasti. Maka dengan kerjasama Majlis Perbandaran Bentong, satu pasukan KIK Hybrid dibentuk bagi menangani isu ini.

Tinjauan audit jabatan Kerajaan Tempatan ke atas 10,257 tandas awam di kawasan seliaan pihak berkuasa tempatan (PBT) antara Januari hingga Jun 2013 mendapati 61 peratus daripadanya berada dalam keadaan kurang memuaskan. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata, berdasarkan kaedah ’star rating’ jabatan berkenaan, 2,733 atau 26.65 per

 
Dibaca : 132 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 9 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Tinjauan audit jabatan Kerajaan Tempatan ke atas 10,257 tandas awam di kawasan seliaan pihak berkuasa tempatan (PBT) antara Januari hingga Jun 2013 mendapati 61 peratus daripadanya berada dalam keadaan kurang memuaskan. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata, berdasarkan kaedah ’star rating’ jabatan berkenaan, 2,733 atau 26.65 per

Skop * :

Majlis Perbandaran Bentong ingin memperluaskan produk Inovasi ini ke semua tandas awam milik PBT

Objektif * : Meningkatkan kemudahan infrastruktur dan mewujudkan tourist trail berdasarkan produk pelancongan dalam Zon pelancongan RTD Bentong
kreativiti * :

Pendekatan yang diambil ini juga disebut sebagai “holistic approach”. Apabila satu sistem baharu diwujudkan untuk mempercepatkan isian semula air, pengguna tidak mengahadapi masalah untuk flush. Apabila proses flush

keberkesanan * :

Pam air diubah menjadi lebih fleksibel dan kalis air.

relavan * :

Tempoh isian semula tangki simbah tandas awam telah dipendekkan dari 240 saat ke 30 saat. Apabila pengguna kedua masuk, paras air adalah penuh.

signifikasi * :

Pendekatan yang diambil ini juga disebut sebagai “holistic approach”. Apabila satu sistem baharu diwujudkan untuk mempercepatkan isian semula air, pengguna tidak mengahadapi masalah untuk flush. Apabila proses flush

pencapaian * :

Majlis Perbandaran Bentong ingin memperluaskan produk Inovasi ini ke semua tandas awam milik PBT