Pengurusan Pewujudan Fail Induk Pelajar IPMa
Projek inovasi ini diwujudkan untuk mengatasi masalah kelambatan dalam pewujudan fail induk pelajar IPMa khususnya KPM, IKM/KKTM. Kelambatan proses pewujudan fail induk memberi kesan kepada penerimaan bantuan elaun pelajar. Mula dibangunkan pada Jan 2012 dan merupakan sebahagian modul dalam Sistem Pengambilan UPIM (SPUPIM).
Inovasi pengurusan pewujudan fail induk pelajar IPMa secara atas talian dilaksanakan bermula dengan pengambilan pelajar sesi Julai 2012. Pada permulaan, pusat-pusat yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi
 
Dibaca : 113 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 2 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :



Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : Inovasi pengurusan pewujudan fail induk pelajar IPMa secara atas talian dilaksanakan bermula dengan pengambilan pelajar sesi Julai 2012. Pada permulaan, pusat-pusat yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi
Skop * : Pelajar -pelajar di Institut Pendidikan MARA (IPMa)
Objektif * : Memastikan pelajar menerima elaun secepat yang mungkin apabila bermula sesi pengajian.
kreativiti * : Inovasi yang diperkenalkan ini dikembangkan dari proses kerja urusan pengambilan pelajar UPIM yang mana proses kerja semasa hanya terhad kepada urusan pengambilan sahaja. Seharusnya proses kerja perlu dilengkapkan sehingga urusan elaun sara hidup pelajar. Inovasi ini juga dapat mengurangkan karenah borokrasi dalam pewujudan fail induk pelajar dimana proses-proses yang tidak penting dikeluarkan a
keberkesanan * :
relavan * :
signifikasi * : Inovasi ini telah memudah dan mempercepatkan urusan pelanggan, mengoptimumkan penggunaan ICT, mengurangkan karenah borokrasi dan memudahkan pemantauan dilaksanakan.

pencapaian * : Pengawal program (BPT dan BKT) mewajibkan semua pusat di bawah kendalian mereka menggunakan SPUPIM dalam kerja-kerja pengurusan pewujudan fail induk pelajar.