eSIJIL
Sistem perekodan agihan dokumen bersiri yang selamat dan terkawal

 

Dibaca : 1315 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 61 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Skop *

: Pegawai JPN, pelanggan dan kawalan ke atas data kependudukan negara.
Objektif * :
  • kreativiti *
:
  • keberkesanan *
:
  • relavan *
:
  • signifikasi *
:
  • pencapaian *
:
  •