SISTEM PENGURUSAN KONTRAK (SPK)
Merupakan sistem yang membantu pengurusan kontrak di Bahagian Kewangan dan Pembangunan (BKW) Ibu Pejabat dan Ibu Negeri. Sistem ini membolehkan perancangan kontrak dan unjuran kewangan yang lebih efisyen, efektif dan sistematik dapat di laksanakan.

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menguruskan maklumat warganegara, penduduk tetap dan sementara yang ada di Mlaysia dari lahir sehingga meninggal dunia.

 
Dibaca : 975 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 38 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menguruskan maklumat warganegara, penduduk tetap dan sementara yang ada di Mlaysia dari lahir sehingga meninggal dunia.

Skop * : Pengguna yang terlibat adalah terdiri daripada pegawai dan kakitangan daripada Unit Perolehan dan Unit Pembangunan BKW, Ibu Pejabat JPN dan Unit Pentadbiran Bahagian di JPN Ibu Negeri.
Objektif * :

kreativiti * :

Mewujudkan satu sistem yang bukan sahaja boleh digunakan di Bahagian Kewangan JPN Ibu Pejabat malah dapat diperluaskan penggunaanya ke seluruh JPN lain yang turut terlibat dalam proses pengurusan kontrak ini. Perkhidmatan petugas akan menjadi lebih efisyen dan sistematik serta dapat meningkatkan produktiviti Jabatan.

keberkesanan * :

Pengurangan kos operasi :

Dengan pelaksanaan inovasi ini, sistem ini telah menyumbang kepada penjimatan kos keseluruhan melibatkan pembangunan sistem, penyelenggaraan dan operasi s

relavan * :

SPK membentuk kitaran budaya kerja

signifikasi * :

Dengan pelaksanaan SPK, carian status hanya mengambil masa kurang dari 10 saat berbanding dengan pengurusan kontrak sebelum inovasi yang boleh mengambil masa 10 – hingga 30 minit. Dengan penjimatan masa seperti ini, kakitangan dapat menumpukan lebih masa untuk melakukan tugasan lain di BKW seperti penyediaan baucer bayaran dan pe

pencapaian * :

Diiktiraf sebagai pemenang Tempat Kedua bagi Anugerah Inovasi Jabatan Pendaftaran Negara Tahun 2015.