TOLOK BANJIR BESERTA ARAS LARAS’
Tolok banjir yang digunakan oleh JPS secara umumnya dikenali sebagai penanda aras air semasa berlaku banjir atau sukatan kedalaman paras air sungai untuk penandaan atau rujukan paras air semasa banjir berlaku. Asas tolok banjir ini adalah daripada tolok lurus sungai iaitu “ Stickgauge” atau “staffgauge” yang digunapakai oleh JPS untuk pemantauan kenaikan paras air sungai yang dipasang berhampiran dengan stesen aras air yang sedia ada
 
Dibaca : 986 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 50 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Skop * :
Objektif * :
kreativiti * :
keberkesanan * :
relavan * :
signifikasi * :
pencapaian * :