SMOKU
Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya (SMOKU) dibangunkan untuk mengurus maklumat berkaitan oku seperti profil, pengesahan kesihatan, peluang pekerjaan melalui padanan kerja serta pengurusan latihan/kursus kemahiran.
  •  
Dibaca : 1165 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 41 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
  • Skop *
: Golongan OKU
Objektif * : Mewujudkan pengkalan data yang komprehensif mengenai OKU dan Pelan Perancangn OKU
kreativiti * : MPenyediaan maklumat OKU
keberkesanan * : Rujukan Pantas mengenai maklumat mengenai OKU
relavan * : Selari dengan kemajuan teknologi semasa
signifikasi * : MMembantu Kementerian mendapat rujukan pantas bagi tujuan
pencapaian * : Mendapat Anugerah 5 Sistem Terbaik AISA di bawah Anugerah (AICT) Tahun 2014