Mengatasi Kelewatan Proses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 1-3 Ekar (Pertanian) di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah Daerah Maran
Projek inovasi ini dibuat secara in-house dimana ianya telah berjaya mempercepatkan masa proses permohonan daripada 910 hari kepada 30 hari sahaja.
Projek inovasi ini bertujuan bagi mengatasi kelewatan sesuatu permohonan yang dikenalpasti berlaku kerana proses kerja lama yang terlalu panjang dan berulang-ulang. SSistem kerja lama melibatkan 24 langkah aliran kerja serta menghadapi masalah merekod pergerakan fail.
 
Dibaca : 126 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 6 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : Projek inovasi ini bertujuan bagi mengatasi kelewatan sesuatu permohonan yang dikenalpasti berlaku kerana proses kerja lama yang terlalu panjang dan berulang-ulang. SSistem kerja lama melibatkan 24 langkah aliran kerja serta menghadapi masalah merekod pergerakan fail.
Skop * : Pegawai dan Kakitangan Pejabat Daerah Maran dan orang awam
Objektif * : Memendekkan proses kerja dan menjimatkan masa / tempoh proses.
kreativiti * : 1. Pindaan Carta Alir Lama kepada Carta Alir Baru (24 langkah kepada 4 langkah)
2. Mendapatkan persetujuan pukal daripada Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah Maran JKPTD.
3. Menggunakan pelan perakuan yang terdapat dalam network attached storage (NAS)
4. Mewujudkan cop Smart2 dan penanda oren bagi membezakan fail mengikut keutamaan.
5. Mewujudkan norma kerja kepada semua pemilik proses.
keberkesanan * : 1. Masa proses dipercepatkan dari 910 hari kepada 30 hari sahaja.
2. Penambahan hasil baru dengan pengenaan bayaran penandaan sempadan mengikut kaedah Tanah Pahang (KTP.57(65))
3. Mempercepatkan kutipan hasil melalui kelulusan yang cepat dalam tempoh 30 hari.
relavan * : Projek ini telah menerima surat pengiktirafan dar
signifikasi * : 1. Penjimatan masa proses permohonan
pencapaian * : 1. Tempat ketiga Konvensyen KIK Peringkat PSUK Pahang ke 6 Tahun 2015 pada 11 Jun 2015
2. Johan Kumpulan KIK Peringkat Negeri Pahang ke 31 tahun 2015 pada 9 dan 10 September 2015
3. Didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia pada 12 Okt 2015. No pendaftaran : LY2015001576
4. Inovasi ini telah menerima surat pengiktirafan daripada YB SUK, YB Pegawai Kewangan Negeri, PTG, TSUK, BPEN, JKKK, pemohon dan orang perseorangan.