Penukaran Format Filem Ke Data Dalam Talian Dengan Menggunakan Kemudahan Ict Sedia Ada
Sistem telesini direka bentuk secara talian menerusi pengintegrasian teknologi filem, video dan data.
 
Dibaca : 120 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 2 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :