iDOF
Sistem iDOF merupakan sistem Pengurusan Dokumen dan Fail untuk mencari surat yang telah difailkan, mengenalpasti tajuk fail hanya dengan menggunakan nombor rujukan fail dan nombor rujukan surat di dalam fail lebih teratur.
Sistem iDoF adalah sistem pengurusan rekod dan fail secara elektronik. Sistem ini dibangunkan khusus bagi membantu organisasi dalam mengendalikan rekod dan fail dengan sistematik. Sistem ini telah dibangunkan secara outsource pada tahun 2006. Pembangunan sistem adalah dengan mengambil kira input pemilik sistem iaitu Bahagian
Khidmat Pengurusan dan pegawai rekod jabatan di setiap bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (PSUKPP).
 
Dibaca : 230 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 11 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Sistem iDoF adalah sistem pengurusan rekod dan fail secara elektronik. Sistem ini dibangunkan khusus bagi membantu organisasi dalam mengendalikan rekod dan fail dengan sistematik. Sistem ini telah dibangunkan secara outsource pada tahun 2006. Pembangunan sistem adalah dengan mengambil kira input pemilik sistem iaitu Bahagian
Khidmat Pengurusan dan pegawai rekod jabatan di setiap bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (PSUKPP).
Skop * : Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Objektif * :
Tujuan utama pembangunan dan perlaksanaan iDoF adalah membantu organisasi meningkatkan mutu pengurusan rekod yang lebih sistematik.
kreativiti * : Seperti di Laporan PDF
keberkesanan * :
Kewujudan Sistem iDoF Versi satu dan dua melihatkan rekod tranksasi penggunaan yang agak memberansangkan (Laporan penuh seperti di fail PDF)


relavan * :
Sistem iDoF Versi 1, 2 dan 3 dibangunkan khusus bagi meningkatkan kualiti pengurusan rekod supaya lebih sistematik dan teratur. Kewujudan sistem telah memberi manfaat kepada golongan sasar iaitu kerani fail, pegawai dan ketua jabatan di PSUKPP dan jabatan yang telah menggunakan sistem pengurusan rekod elektronik ini. Jika dilihat proses semasa, fail fizikal masih perlu dikekalkan walaupun Sistem iDoF diwujudkan atas keperluan arkib. Namun, dengan adanya sistem iDoF, sediki sebanyak telah me
signifikasi * :
Sistem pengurusan rekod secara elektronik iaitu iDoF dibangunkan bagi memberi manfaat kepada organisasi dan warga kerja. Beberapa kelebihan penggunaan sistem dapat dilihat melalui penjimatan masa, kos agihan dan carian. (Laporan penuh seperti di fail PDF)
pencapaian * :
Pengurusan Rekod Terbaik Peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (PSUK) dan Pejabat Setiausaha Persekutuan (PSUP) 2014 oleh Arkib Negara Malaysia