INTER-AGENCY COLLABORATION SYSTEM (ICS)
ICS diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan sumber rujukan berpusat bagi mendapatkan maklumat berkenaan perkhidmatan yang berkaitan denganjabatan /agensi negeri.Sistem ini menyediakan log permintaan maklumat dari satu Jabatan/Agensi Negeri ke satu Jabatan/Agensi Negeri yang lain. Sistem ini juga dapat mengenalpasti corak permintaan maklumat serta menyediakan kemudahan single login kepada pengguna PoliSys dan ICS. Melalui sistem ini juga pelayar dapat menjejak kepantasan dalam memberi respons.
Inter-Agency Collaboration System (ICS) telah dibangunkan pada 2011 dan merupakan perkhidmatan yang ditawarkan secara online dan dibangunkan berasaskan open source selaras dengan saranan penggunaan perisian sumber terbuka pihak Kerajaan. ICS berperanan sebagai bank maklumat (knowledge bank) yang membolehkan
perkongsian maklumat antara jabatan dan agensi negeri. ICS ini juga memberi kemudahan single point of reference kepada semua jabatan atau agensi negeri untuk merujuk dan m
 
Dibaca : 121 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 1 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Inter-Agency Collaboration System (ICS) telah dibangunkan pada 2011 dan merupakan perkhidmatan yang ditawarkan secara online dan dibangunkan berasaskan open source selaras dengan saranan penggunaan perisian sumber terbuka pihak Kerajaan. ICS berperanan sebagai bank maklumat (knowledge bank) yang membolehkan
perkongsian maklumat antara jabatan dan agensi negeri. ICS ini juga memberi kemudahan single point of reference kepada semua jabatan atau agensi negeri untuk merujuk dan m
Skop * : Jabatan dan Agensi Negeri Pulau Pinang
Objektif * : Mewujudkan kemudahan single point of reference kepada semua jabatan atau agensi negeri untuk merujuk dan mendapatkan data serta maklumat yang diperlukan daripada jabatan atau agensi yang lain.
kreativiti * :
i) Pencapaian nilai/elemen baru/tambahbaik
Inovasi yang dibuat ke atas sistem ICS membolehkan
mekanisme perkongsian maklumat antara Jabatan/Agensi
Negeri ditambahbaik sebagai sumber rujukan sepusat. In'
melibatkan maklumat yang sering dirujuk dan boleh dikongsi dengan pelbagai Jabatan/Agensi Negeri.

ii) Elemen mempermudahkan/penyelesaian masalah
Sistem ICS menyediakan kemudahan platform permohonan<
keberkesanan * :
i) Gambaran faedah yang nyata diperolehi
ICS memberi kemudahan kepada pengguna memperolehi
maklumat dan sumber yang boleh dipercayai. Selain itu, ICS juga dapat mengelakkan duplikasi pengumpulan data dan data yang tidak konsisten. Kepelbagaian kategori makiumat yang disumbang melalui ICS oleh semua Jabatan/Agensi Negeri dapat memudahkan urusan pentadbiran Kerajaan Negeri. (novas' ICS yang menyediakan kemudahan permintaan makiumat antara Jabatan/Agensi Negeri membe
relavan * :
Sumbangan kepada agenda organisasi/nasional
Sebelum ICS, pelbagai maklumat berada di dalam
rekod/simpanan Jabatan/Agensi Negeri masing-masing dan
tiada bank pengumpulan maklumat bagi tujuan perkongsian. Kini maklumat tersebut dapat dikongsi dan diakses dengan mudah dan cepat antara semua Jabatan/Agensi Negeri.
signifikasi * :
i) Bagaimana perkhidmatan boleh mesra pelangqan
Carian pantas makiumat terkini yang dimuatnaik terpapar pada laman utama sistem. Dokumen yang dimuat naik oleh pengguna ICS juga boleh dicapai oleh pengguna berdaftar dan pengguna tidak berdaftar. Selain itu, sistem ini juga membolehkan makiumat terperinci dokumen boleh dilihat dan lampiran dokumen yang disertakan boleh dimuat turun sebagai rujukan pengguna. Sistem ini juga memaparkan kemudahan statistic carta jabatan/unit pem
pencapaian * : Tiada