PORTABLE BOARD
\'Portable Board\' yang diinovasikan daripada kegunaan biasa papan tulis merupakan cetusan idea bagi membantu mengatasi masalah di dalam urusan seharian di pejabat. Inovasi yang dihasilkan diharap dapat meningkatkan produktiviti jabatan selain memberi nilai tambah terhadap aset sedia ada.

Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) merupakan salah satu agensi tonggak yang bertanggungjawab ke atas pembangunan negeri Pulau Pinang. Penubuhan awal UPEN adalah berasaskan kepada satu Kertas Perakuan yang disediakan oleh Unit Penyelarasan, Jabatan Perdana Menteri bertarikh Oktober 1972. Ianya bertujuan untuk merangka pelan perancangan ekonomi negeri termasuk mengka

 
Dibaca : 148 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 3 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :



Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) merupakan salah satu agensi tonggak yang bertanggungjawab ke atas pembangunan negeri Pulau Pinang. Penubuhan awal UPEN adalah berasaskan kepada satu Kertas Perakuan yang disediakan oleh Unit Penyelarasan, Jabatan Perdana Menteri bertarikh Oktober 1972. Ianya bertujuan untuk merangka pelan perancangan ekonomi negeri termasuk mengka

Skop * : Penjawat awam di
Objektif * :

Mengenalpasti masalah di dalam urusan seharian jabatan, dengan merangka kaedah penyelesaian melalui kreatif dan inovatif seterusnya menghasilkan produk / kaedah yang realistik untuk diaplikasi.

kreativiti * :
  • Penggunaan 'White Board' ditambah baik dengan mempelbagaikan kegunaan semasa papan tulis. Memudahkan pergerakan dan hanya memerlukan ruang penyimpanan yang kecil.

keberkesanan * :
  • Fungsi papan tulis pelbagai guna menjadikan lebih kebolehkerjaan bagi peralatan yang dihasilkan. (Portable Board).

  • Elemen mudah dibawa membolehkan ianya dapat digunakan bagi kerja di luar pejabat.

relavan * :

Projek ini telah dibentangkan pada Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ianya m

signifikasi * :


    i) Aspek Peralatan
    Ianya adalah mudah alih, pelbagai guna (papan tulis dan papan pameran), dan dapat dibawa dalam kuantiti
pencapaian * : Tiada