Sistem Pengurusan Perolehan PERKESO (MyPerolehan)
Sistem MyPerolehan adalah sistem berasaskan web(web base). Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP dan sistem pengkalan data MYSQL. MyPerolehan mempunyai empat (4) modul iaitu Modul Pembekal, Modul Kontrak, Modul Bon Pelaksanaan dan Modul Pembelian Terus.Modul-modul ini berupaya untuk memantau kontrak, bon pelaksanaan dan memaklumkan tarikh sesuatu kontrak atau bon pelaksanaan itu akan tamat. Semua permohonan perolehan secara pembelian terus juga dapat dilaksanakan.
 
Dibaca : 204 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 12 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Skop * : Anggota dan pegawai yang menguruskan Perolehan.
Objektif * :

1) Semua pembekal yang berdaftar dengan PERKESO dapat dikawal selia dengan lebih baik.


2) Memudahkan unutk mendapat maklumat pembekal berkaitan bagi tujuan proses perolehan;2) Sistem yang mesra pengguna.  •