i-jps@komuniti
JPS adalah nama jabatan yang sinonim di Negara ini yang memberikan perkhidmatan di dalam perkara berkaitan pengurusan banjir, hakisan tebing sungai, hakisan pantai dan pengurusan saliran. jps@komuniti adalah pendekatan yang direkabentuk secara sistematik yang menggunapakai management tool D.E.E.P (Describe, Explain, Evaluate, Prescribe) sebagai alatan utama di dalam pengurusan sumber air di peringkat sub-lembangan di dalam daerah yang diurus tadbir secara bersepadu. Objektif utama pendekatan ini adalah menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dan berada di dalam kepakaran JPS terutamanya banjir, sungai dan koridornya, pantai, sumber air, saliran Bandar, ramalan dan amaran banjir dan kemarau dan juga pengairan dan saliran pertanian. Sebelum tercetusnya idea untuk membangunkan web i-jps@komuniti ini, sistem pelaporan adalah berdasarkan kepada format lama mengikut template yang diberi. Walaubagaimanapun, laporan yang diterima masih terdapat dalam pelbagai format contohnya seperti pdf dan powerpoint. Dengan pembangunan web i-jps@komuniti ini, semua pelaporan akan dilaksanakan melalui sistem web-base sahaja.

Sebelum konsep pangkalan data diperkenalkan, data dalam sistem berkomputer disimpan dengan menggunakan sistem pelaporan biasa. Sistem ini digunakan untuk menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan sesuatu projek, tugas, stakeholder atau pekerja.

Pendekatan pangkalan data adalah untuk menggantikan penggunaan sistem berasaskan pelaporan. Dengan menggunakan pendekatan pangkalan data membolehkan pengguna untuk berkongsi maklumat, mengatas

 
Dibaca : 162 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 6 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Sebelum konsep pangkalan data diperkenalkan, data dalam sistem berkomputer disimpan dengan menggunakan sistem pelaporan biasa. Sistem ini digunakan untuk menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan sesuatu projek, tugas, stakeholder atau pekerja.

Pendekatan pangkalan data adalah untuk menggantikan penggunaan sistem berasaskan pelaporan. Dengan menggunakan pendekatan pangkalan data membolehkan pengguna untuk berkongsi maklumat, mengatas

Skop * : Satakeholder
Objektif * :

Meminimumkan pertindihan data dan memperbaiki perkongsian data

Dengan menggunakan pangkalan data ia dapat meminimumkan pertindihan data. Oleh kerana konsep pangkalan data itu sendiri bersifat perkongsian, maka data-data dalam pangkalan data boleh dikongsi bersama-sama daripada pengguna dalaman atau luaran. Namun, pengguna-pengguna tersebut terikat dengan kebenaran yang diberi terhadap pangkalan data.

M

kreativiti * :

Kelemahan Penggunaan Sistem Pelaporan Yang Lama

Sistem pelaporan yang lama adalah berdasarkan kepada format mengikut template yang diberi. Walaubagaimanapun, laporan yang diterima masih terdapat dalam pelbagai format contohnya seperti pdf dan powerpoint. Antara kelemahan penggunaan sistem pelaporan terdahulu adalah:

1) Pengulangan data

Tiada kawalan pusat menyebabka

keberkesanan * : relavan * :

i. Pengisian laporan dapt disediakan dengan sistematik dan pantas

ii. Dapat mengemaskini laporan setiap masa

iii. Proses untuk mendapatkan maklumat berkaitan daerah dapat disegerakan

iv. Mengurangkan berlakunya kesilapan dalam laporan

Pembangunan sistem i-jps@komuniti ini merupakan inspirasi pihak urusetia jps@komuniti dari Bahag

signifikasi * :

Penjimatan masa/kos/sumber manusia

Dengan penggunaan sistem ini, pihak kerajaan dapat menjimatkan kos pengoperasian seperti berikut:

i. Kos penggunaan telefon

Mengurangkan penggunaan telefon untuk menghubungi pegawai-pegawai berkenaan untuk mendapatkan maklumat berkenaan status penghantaran laporan .

ii. Kos Operasi

pencapaian * :