KAEDAH N.I.B.T HURUF
Kaedah N.I.B.T. Huruf merupakan satu inovasi yang telah dibangunkan untuk membantu muris-muris prasekolah, pemulihan dan pendidikan khas dalam menguasai kemahiran mengenal dan menulis huruf dengan cara betul melalui pendekatan didik hibur. Penguasaan kemahiran mengenal huruf bukanlah satu perkara yang boleh dianggap remeh. Murid yang tidak celik huruf akan menimbulkan masalah untuk mereka menguasai kemahiran membaca.
 
Dibaca : 977 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 56 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Skop * : Semua kanak-kanak yang berumur antara 3 hingga 6 tahun: PRASEKOLAH, KEMAS, PERPADUAN, SWASTA, PASTI, TASKA (umur 3 ) dan lain-lain agensi yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak.

Murid kelas Pemulihan dan Pendidikan Khas.

Murid Tahap 1 sekolah rendah (Terdapat juga murid Tahap 2 yang memerlukan program ini)

Jurulatih LINUS
Objektif * : Kaedah NIBT Huruf diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan kanak-kanak:

- Kanak-kanak dapat membezakan dengan tepat huruf-
kreativiti * : Bahan inovasi ini mempunyai kreativiti yang tinggi. Ianya dihasilkan melalui penjanaan buah fikiran bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan murid pada usia awal untuk belajar. Ia bertindak sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Penggunaan kaedah didik hibur (Nyanyian dan pergerakan) berjaya meningkatkan daya ingatan murid untuk mengingat. Lirik lagu yang berkesan dicipta dan melaluinya murid mampu mengingat nama-nama huruf dengan tepat seterusnya boleh menulis huruf dengan
keberkesanan * : Keberkesanan aktiviti nyanyian dalam program ini tidak dapat disangkal. Kajian lepas juga membuktikan bahawa nyanyian dapt meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak seterusnya membantu ke arah peningkatan pengajaran dan pembelajaran.
relavan * : Program ini sangat releven dengan naluri kanak-kanak yang memerlukan pembelajran yang santai, memghiburkan tanpa tekanan. Pendekatan nyanyian dan pergerakan yang digunakan memenuhi cita rasa kanak-kanak di peringkat prasekolah terutamanya murid yang lemah dan perlukan perhatian.
signifikasi * : Program yang sangat signifikan untuk murid-murid yang lemah dan lambat menguasai huruf.
pencapaian * : Pencapaian murid yang sangat cemerlang dapat dilihat setelah innovator menggunakan bahan ini di sekolah sendiri. Dapatan dari analisis data selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) didapati 100% murid dapat mengenal huruf dan menulis huruf dengan cara yang betul.