SISTEM PENGURUSAN KEDATANGAN JPN (SISTEM MYKEDATANGAN)
Sistem kedatangan berkomputer telah dilaksanakan di JPN Ibu Pejabat bermula tahun 2004. Sistem tersebut dibangunkan oleh pihak Syarikat Heitech Padu Sdn. Bhd. Ianya berasaskan PC terminal dan berkonsepkan client-server dimana hanya pihak pentadbir bahagian sahaja yang boleh mencapai sistem. Sistem dan perkakasan yang usang seringkali mengalami masalah dan melibatkan kos yang tidak efisien untuk dibaiki dan melibatkan kos penyelenggaraan dari pembekal yang tinggi.

Berdasarkan kajian dan permasalahan sedia ada, pihak Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

 
Dibaca : 228 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 10 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Berdasarkan kajian dan permasalahan sedia ada, pihak Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Skop * : Warga JPN.
Objektif * :

Satu sistem merekod kehadiran kakitangan JPN yang berkesan dari segi teknikal dan pemantauan oleh pihak Pentadbiran dapat dilaksana dengan cepat, tepat, real-time dan pada bila-bila masa.

kreativiti * :

1.keberkesanan *

:

1.relavan *

:

1.signifikasi *

:

1.pencapaian *

: Johan Pertandingan Anugerah Inovasi JPN 2016.