SISTEM PENGURUSAN PENURUNAN KUASA
Arahan Perbendaharaan ( AP ) merupakan salah satu tugas di Bahagian Kewangan iaitu di unit Emolumen. Dikendalikan oleh seorang Pembantu Tadbir ( Kewangan ). Disamping itu beliau juga menjalankan tugas-tugas lain di Bahagian Kewangan.

Setiap tugas yang melibatkan hasil jabatan, AP mesti dikeluarkan untuk memberi kuasa.


Diantaranya ialah :-


i. Mengutip Dan Menerima Wang Awam


ii. Menggunakan Sistem / Resit Bermesin


iii. Merekodkan Pungutan Wang


iv. Menyemak Dan Menandatangani Buku Tunai


v. Menyelenggara Peti Besi Pejabat

 
Dibaca : 114 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 4 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Setiap tugas yang melibatkan hasil jabatan, AP mesti dikeluarkan untuk memberi kuasa.


Diantaranya ialah :-


i. Mengutip Dan Menerima Wang Awam


ii. Menggunakan Sistem / Resit Bermesin


iii. Merekodkan Pungutan Wang


iv. Menyemak Dan Menandatangani Buku Tunai


v. Menyelenggara Peti Besi Pejabat

Skop * : bahagian kewangan jabatan
Objektif * : bagi menyelesaikan masalah seperti kakitangan yang ramai, maklumat kakitangan yang berbeza, pelbagai format, kerja manual yang terpaksa digunakan serta proses keja yang agak panjang. Dengan inovasi yang dijalankan masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.
kreativiti * :


Dengan penggunaan satu sistem yang sama, semua Cawangan JPN akan mempunyai satu sistem penghasilan penurunan kuasa yang seragam berbanding sebelum ini di mana setiap surat penurunan kuasa disediakan dalam pelbagai bentuk.


Antaramuka Sistem ini mudah difahami dan tidak terlalu rumit untuk dikendalikan. Oleh itu tiada masalah bagi pengguna yang baru untuk mengendalikan sistem ini untuk kali pertama.


Pengguna boleh berhubung terus d

relavan * : Impak Kepada Bahagian / Unit


Bahagian Kewangan terutamanya yang akan mendapat impak yang sangat ketara dimana masa kaki tangan dapat dijimatkan dan sistem kerja yang seragam dapat dilaksanakan.


Penyeragaman proses kerja dan fail dalam peningkatan sistem kerja.


Mengurang tekanan dan beban kerja kepada kakitangan.


signifikasi * :

Penjimatan masa pengeluaran Penurunan Kuasa dapat dipercepatkan daripada 18 hari kepada 7 hari bekerja.


Proses kerja kemasukan data hanya sekali sahaja bermakna ianya sangat efektif untuk menjimatkan masa kakitangan dan masa terlebih itu boleh digunakan untuk membuat kerja lain.


Menjimatkan kos dan sumber manusia kerana tiada pertam