KEMBARA KERJAYA SABAH 2015
Dibuat secara in-house tanpa melibatkan out-source yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Jabatan Tenaga Kerja Sabah dengan dibincang dan diputuskan oleh pengurusan Jabatan Tenaga Kerja Sabah.
Sebelum adanya Kembara Kerjaya Sabah 2015 Program Penempatan Pekerjaan (3P) telah dilaksanakan disemua Pejabat Tenaga Kerja di Negeri Sabah – (i) Secara breperingkat-peringkat, walaupuan melibatkan logistik yang sama.
 
Dibaca : 109 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 3 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : Sebelum adanya Kembara Kerjaya Sabah 2015 Program Penempatan Pekerjaan (3P) telah dilaksanakan disemua Pejabat Tenaga Kerja di Negeri Sabah – (i) Secara breperingkat-peringkat, walaupuan melibatkan logistik yang sama.
Skop * : Kesedaran kepada rakyat
Objektif * : (i) Berkonsepkan
kreativiti * :
(i) Mengaplikasikan Staregik Lautan Biru Kebangsaan (INBOS) (ii) Penggunaan Logistik jabatan dan agensi lain secara maksima bagi mengurangkan kos operasi (program) (iii) Penggunaan pegawai dan kakitangan di dalam program secara bersama dan ini seakli gus dapat mengurangkan bebanan kepada jabatan dalam aspek pegawai dan kakitangan.
keberkesanan * :
Program yang dijalankan bermula 11-15 Mei 2015 yang bermula di Kota Kinabalu seterusnya ke Keningau, Tawau, Semporna, Lahad Datu dan berakhir di Sandakan telah merekodkan seramai 11,656 pengunjung. Semasa program tersebut sebanyak 4,896 kekosongan jawatan telah di iklankan dengan penglibatan 114 majikan. Hasil daripada ini sebanyak 2,581 penempatan telah berjaya dilakukan.
relavan * : Program yang melibatkan 13 jabatan/agensi persekutuan, 4 jabatan/agensi negeri, majikan dan penyedia latihan dilihat telah menggunapakai Strategi Lautan Biru Kebangsaan (INBOS) dalam pelaksanaan program, telah menunjukkan impak yang berkesan di dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan jabatan.
signifikasi * : Karnival Pekerjaan adalah merupakan pengisian utama dalam program ini yang mana
pencapaian * : Ketua Menteri Sabah Y.A.B. Datuk Seri Panglima Musa Hj. Aman telah memberikan penghargaan kepada Jabatan Tenaga Kerja Sabah atas inisiatif baru dengan melaksanakan