Projek myPelanggan 2.0
Projek ini membolehkan ulasan pelanggan disalur secara terus kepada agensi pemberi perkhidmatan di samping membantu MAMPU membuat pemantauan terhadap tindakan susulan oleh agensi. Projek ini juga merupakan salah satu komponen yang diambil kira dalam faktor Sistem Merit bagi pengiraan Penilaian Indeks SSR.

 

Dibaca : 102 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 3 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Skop *

: Objektif * : kreativiti * :

keberkesanan *

:

relavan *

:

signifikasi *

:

pencapaian *

: