E-visit
eVisit merupakan hasil inovasi ICU JPM bagi menggantikan proses manual permohonan secara manual perjalanan penjawat awam ke luar negara sama ada untuk urusan persendirian atau rasmi sehingga kelulusan kepada satu sistem on-line yang sistematik dan efisien mematuhi Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 dan Pekeliling Pentadbiran ICU JPM Bil 1/2012

 

Dibaca : 229 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 13 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Skop *

:
Terdapat empat (4) kumpulan pengguna evisit seperti berikut:

a. Kumpulan Pelulus/Penyokong/Penyemak
Ketua Pengarah sebagai Pelulus bagi Gred 54 dan ke atas.
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Strategik) sebagai
o Pelulus bagi Gred 52 dan ke bawah
oObjektif *
:
Untuk mewujudkan Sistem Permohonan Perjalanan Pegawai Awam ke Luar Negara atas Urusan Persendirian secara on-line, yang mesra pengguna, sistematik dan efisyen untuk ICU JPM;
Untuk mempercepat dan mempermudah proses permohonan sehingga kelulusan;
Untuk mengelakkan keciciran memproses permohonan; dan
U
kreativiti * : keberkesanan * :
eVisit telah berjaya mengurangkan tempoh proses kerja permohonan daripada purata 11 hari kepada 7 hari. Selain itu, proses kerja dimudahkan iaitu daripada 13 proses kepada hanya lima (5) proses kerja sahaja seperti di jadual 2. Semasa proses kerja manual, penyediaan memo sangat terdedah kepada kesalahan format dan ejaan yang mana menambah kepada masa memproses permohonan.
eVisit juga menyediakan pene
relavan * : Sistem ini amat efisien bagi menggantikan proses permohonan penjawat awam untuk ke luar negara yang dilakukan secara manual sebelum ini. Sistem permohonan asal yang dilakukan secara manual juga adalah kurang mesra pengguna dan mengambil masa yang lama bagi sesuatu kelulusan
signifikasi * :
eVisit memberi impak kepada organisasi kerana ia membantu pengurusan atasan ICU memproses maklumat permohonan dengan cepat dan berkesan, menyediakan kaedah yang sistematik kepada urus setia antaranya fungsi off-line sistem jika berlaku kegagalan capaian sistem, KPI traffic light, pengesanan kekerapan permohonan dan laporan yang menarik.
eVisit mengelak berlakunya keciciran dengan adanya fungsi e-mel
pencapaian * :