eUsahawan
Inisiatif eUsahawan merupakan satu inisiatif berimpak tinggi dan selaras dengan Kerangka Pelan Transformasi KKMM, yang bersesuaian dengan Teras Strategik 3 iaitu Merakyatkan Penyampaian Perkhidmatan: Meningkatkan Kecekapan dan Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Awam.
eUsahawan merupakan suatu inisiatif untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital. Sasaran bagi inisiatif ini adalah pelajar TVET dan usahawan kecil sedia ada. Ia dilaksanakan melalui pembelajaran dan latihan kurikulum keusahawanan digital yang diterapkan di institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET). Skop kurikulum merangkumi trend teknologi digital terkini termasuk social media marketing, mobile commerce, analisis data untuk memperbaiki keberkesanan pemasaran secara
 
Dibaca : 103 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 5 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : eUsahawan merupakan suatu inisiatif untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital. Sasaran bagi inisiatif ini adalah pelajar TVET dan usahawan kecil sedia ada. Ia dilaksanakan melalui pembelajaran dan latihan kurikulum keusahawanan digital yang diterapkan di institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET). Skop kurikulum merangkumi trend teknologi digital terkini termasuk social media marketing, mobile commerce, analisis data untuk memperbaiki keberkesanan pemasaran secara
Skop * : Golongan belia (pelajar TVET) dan usahawan mikro seluruh negara.
Objektif * : Objektif program eUsahawan adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta iaitu golongan belia (pelajar TVET) dan usahawan mikro seluruh negara tentang keusahawan digital, seterusnya membolehkan mereka untuk memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan mereka selaras dengan agenda ekonomi digital negara.
kreativiti * : Projek eUsahawan edisi Penjara.
keberkesanan * : Sehingga kini, bilangan graduan TVET dan usahawan mikro yang dilatih adalah seramai 156,580 orang semenjak tahun 2015 dengan nilai jualan terkumpul (kumulatif) sebanyak RM 226 juta. Disasarkan nilai jualan bagi tahun 2018 adalah sebanyak RM144 juta dan seramai 120,000 peserta akan dilatih.
relavan * : Program eUsahawan adalah antara inisiatif yang dapat memberi sumbangan kepada agenda nasional:

Selari dengan hala tuju Rancangan Malaysia Kesebelas; dan

Selari dengan Pelan Transformasi Kementerian.

signifikasi * : Program eUsahawan telah memberi manfaat kepada peserta-peserta melalui:

1.
pencapaian * : Program eUsahawan telah mendapat pengiktirafan oleh institusi bertauliah, Badan Kelayakan dan Peraturan Peperiksaan (OFQUAL), United Kingdom.