Remote Control Mobile Pump (RCMP)
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal (JPS BPME) adalah sebuah Jabatan Teknikal di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang bertanggungjawab sebagai agensi yang berfungsi secara langsung dalam menyedia, menyelenggara pelbagai infrastruktur dan kemudahan sistem mekanikal dan elektrikal bagi tujuan saliran dan pengairan di negeri Kedah Darul Aman.

Projek ini dihasilkan melalui cetusan idea ahli-ahli kumpulan dan direalisasikan oleh pihak kontraktor. Enjin jenis Yanmar 3 TN telah digunapakai bagi melaksanakan projek ini. Pemasangan system sensor pada enjin ini dipantau dan oleh ahli-ahli kumpulan di kompleks JPS BPME Sg Petani.

Normal
 
Dibaca : 935 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 68 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :

Projek ini dihasilkan melalui cetusan idea ahli-ahli kumpulan dan direalisasikan oleh pihak kontraktor. Enjin jenis Yanmar 3 TN telah digunapakai bagi melaksanakan projek ini. Pemasangan system sensor pada enjin ini dipantau dan oleh ahli-ahli kumpulan di kompleks JPS BPME Sg Petani.

Normal
Skop * : Objektif * :

Tujuan projek inovasi ini dihasilkan adalah untuk menyelesaikan masalah beban kerja yang di hadapi oleh operator-operator pam ketika menjalankan tugas. Aduan kes kerosakan dan kesukaran kendalian

Pam bergerak oleh operator merupakan kes paling tinggi dan diklasifikasikan sebagai masalah utama untuk di selesaikan.

Projek yang dihasikan ini telah mendapat sokongan dari ketua jabatan. Ianya mampu menaikkan imej jabatan dan dap

kreativiti * :

Dengan menggunakan sebuah enjin model Yanmar3 TN, system yang digunakan ini dipasang pada komponen-komponen enjin yang dapat member maklumat dan maklum balas pada telefon pintar sekiranya berlaku perubahan atau kerosakan pada enjin contohnya seperti enjin RPM, suhu air enjin, tekanan minyak, buka/tutup enjin dan tahap minyak/suhu. Parameter yang terdapat pada enjin pam bergerak ini telah diadaptasikan kepada system analog telefon pintar supaya iany

keberkesanan * :

Sistem ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh operator-operator pam antaranya ialah :

1.

relavan * :

Penambahbaikan yang lebih effisien dan terkini perlu dicari melalui tenaga baru yang boleh didapati melalui kuasa gelombang. Kuasa gelombang (wifi) yang sediaada perlulah dimanfaatkan bagi membantu mengisi keperluan manusia secara maksimum. Ianya merupakan satu bentuk tenaga baru yang boleh membantu memangkin pembangunan negara Malaysia.

da enjin pam bergerak ini telah diadaptasikan kepada system analog telefon pintar supaya ianya dapat memudahkan
signifikasi * :

Melalui pemerhatian yang dijalankan lima (5) masalah yang dihadapi oleh operator iaitu

1.

pencapaian * : Tempat keenam Cabaran Inovasi peringkat Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.