PENGUKUR ARAS AIR ANALOG(P3A)
PENGUKUR ARAS AIR ANALOG(P3A) merupakan pengukur aras air yang merekodkan naik turun air sungai / banjir di letakkan di kawasan sungai atau kawasan yang selalu ditenggelami air banjir. Alat ini akan menyampaikan maklumat secara terus kepada pengguna / stakeholder yang berkenaan. Bacaan paras air sungai semasa dapat dilihat dari jauh tanpa perlu menuruni tangga atau kawasan yang curam kerana dapat dilihat dari jarak 50 meter. Maklumat yang dipaparkan pada papan analog juga lebih tepat bergantung kepada paras air semasa serta julat beza hanya ±10mm. Sehubungan dengan itu, Pengukur Aras Air Analog(P3A) merupakan kaedah yang baru bagi mengukur ketinggian aras air semasa bagi sesuatu tempat untuk hebahan dan keselamatan pengguna yang melalui kawasan tersebut.
Negeri Kelantan sering dilanda banjir setiap hujung tahun Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah dipertanggungjawabkan untuk memantau musim banjir dan kemarau di Malaysia.
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Kuala Krai secara khususnya sering menerima rintihan dan panggilan dari pengguna / penduduk untuk mengetahui paras air semasa atau jalan masih selamat untuk dilalui. Salah satu mekanisma paparan secara terus yang lebih berkesan untuk hebahan kepada pengguna adalah melalui p
 
Dibaca : 2061 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 99 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Negeri Kelantan sering dilanda banjir setiap hujung tahun Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah dipertanggungjawabkan untuk memantau musim banjir dan kemarau di Malaysia.
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Kuala Krai secara khususnya sering menerima rintihan dan panggilan dari pengguna / penduduk untuk mengetahui paras air semasa atau jalan masih selamat untuk dilalui. Salah satu mekanisma paparan secara terus yang lebih berkesan untuk hebahan kepada pengguna adalah melalui p
Skop * : Stakeholder
Objektif * :
Pengukur Aras Air bertujuan memantau paras air semasa dan kedalaman air semasa musim banjir. Info paras air semasa dapat diperolehi melalui laman web http://infobanjir.water.gov.my / http://publicinfobanjir.water.gov.my atau secara manual di lokasi-lokasi tertentu sahaja.
Dengan adanya inovasi terhadap Pengukur Aras Air, fungsi dan kegunaannya dapat dipertingkat dan diperkemas supaya ia memenuhi matlamat dan keperluan serta sesuai dengan tahap keselamatan pengguna.
Tujua
kreativiti * : Memberi gambaran awal yang lebih jelas berkaitan kedalaman air di sesuatu kawasan banjir.
keberkesanan * : Dapat menyelamatkan harta benda dan nyawa dari musibah banjir
relavan * : Sesuai untuk semua kawasan terutama kawasan luar bandar.
signifikasi * :
Amaran awal untuk persediaan menghadapi banjir.
i. Menyelamatkan nyawa dan harta benda
ii. Dokumen-dokumen penting
iii. Bekalan makanan yang mencukupi
Paparan visual yang lebih jelas
i. Dapat dilihat dari jarak jauh
ii. Pencahayaan yang terang dan jelas pada waktu malam
iii. Reka bentuk yang menarik.
Memenuhi Objektif Inisiatif
Dalam menyokong perkembangan terkini serta satu inisiatif baru yang diambil
pencapaian * : Tempat kelima Cabaran Inovasi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.