BOTOL PENAHAN (BOPE) - JPS PERAK
Botol Penahan (BOPE) merupakan satu alat inovasi yang terhasil bagi mengatasi masalah tebing sistem saliran dan pengairan yang sering runtuh atau rebak setiap kali tiba musim hujan dan semasa bekalan air diagihkan ke petak-petak sawah.
Botol Penahan (BOPE) merupakan satu alat inovasi yang terhasil bagi mengatasi masalah tebing sistem saliran dan pengairan yang sering runtuh atau rebak setiap kali tiba musim hujan dan semasa bekalan air diagihkan ke petak-petak sawah. Sistem pembaikan tebing yang wujud sekarang mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan disamping kos yang diperlukan juga tinggi. Hal ini menyebabkan pelbagai masalah seperti banjir akibat sistem saliran yang tidak lancar dan juga
 
Dibaca : 259 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 31 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * : Botol Penahan (BOPE) merupakan satu alat inovasi yang terhasil bagi mengatasi masalah tebing sistem saliran dan pengairan yang sering runtuh atau rebak setiap kali tiba musim hujan dan semasa bekalan air diagihkan ke petak-petak sawah. Sistem pembaikan tebing yang wujud sekarang mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan disamping kos yang diperlukan juga tinggi. Hal ini menyebabkan pelbagai masalah seperti banjir akibat sistem saliran yang tidak lancar dan juga
Skop * : Penduduk tempatan dan agensi di daerah ini
Objektif * : i. menahan dan menguatkan struktur tebing parit dan tali air.
kreativiti * : DESIGN THINKING dan TOOLS OF STRATEGY (TOS). Antara teknik kawalan kualiti yang digunakan ialah SMART, SWOT, RAJAH POKOK, SCAMPER dan 5W 1H.
keberkesanan * : mengurangkan masa pembaikan tebing runtuh, kos baikpulih dan mewujudkan pemandangan yang indah kerana nilai estetikanya yang tersendiri. BOPE terdiri dari 2 komponan utama iaitu botol berisi pasir dan kayu bakau
relavan * : mewujudkan zon penampan banjir kecemasan iaitu meminimumkan kawasan yang berisiko banjir
signifikasi * : meningkatkan imej jabatan kerana ia mampu mempercepatkan proses penyelesaian masalah yang berkaitan.
pencapaian * :
1. PEMASANGAN BOPE DI JPS DAERAH KERIAN, JPS DAERAH KUALA MUDA/SIK/BALING