LEAP@DBD
Pembangunan sistem ini memudahkan carian maklumat projek-projek sebagai contohnya melalui Projek Pakej Rangsangan Ekonomi Tahun 2020 (PRE2020), Projek Khas Ekonomi P.16 dan lain-lain.LEAP@DBD berkeupayaan merekodkan maklumat penting projek khususnya projek-projek yang bersifat “one-off” dan jarang dilaksanakan.
Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya bertanggungjawab menyelaras, menentukan serta melaksanakan polisi, program dan aktiviti kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah dengan bantuan dan kerjasama daripada jabatan atau agensi kerajaan serta orang ramai. Objektif Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya adalah seperti berikut: • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan, Kestabilan
 
Dibaca : 232 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 13 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya bertanggungjawab menyelaras, menentukan serta melaksanakan polisi, program dan aktiviti kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah dengan bantuan dan kerjasama daripada jabatan atau agensi kerajaan serta orang ramai. Objektif Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya adalah seperti berikut: • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan, Kestabilan
Skop * :
Projek ini berpotensi tinggi untuk diperluaskan ke seluruh Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang. Buat masa ini,projek percubaan adalah bagi tujuan penyimpanan rekod. Walau bagaimanapun, ianya boleh diperluaskan kepada tujuan lain termasuklah pemantauan projek secara berkala. Dengan bantuan sistem ini, pihak-pihak berkepentingan juga tidak perlu bergantung kepada pelaksana projek untuk menunjukkan lokasi projek lag
Objektif * :
Objektif utama pembangunan sistem ini adalah agar maklumat projek-projek lepas khususnya projek yang bersifat “one-off” dapat disimpan secara atas talian selain daripada kaedah manual. Perkara ini penting disebabkan faktor-faktor berikut: a) Carian maklumat dapat dibuat dengan lebih mudah, cekap dan pantas; b) Menjimatkan masa dan tenaga semasa carian maklumat; c) Paparan digital yang memaparkan lokasi projek secara spesifik; d) Memanfaatkan penggunaan teknologi makluma
kreativiti * :
Idea ini jelas horizon baharu dalam penyimpanan maklumat projek memandangkan ianya lengkap dengan lokasi di dalam peta.
keberkesanan * :

Penggunaan sumber manusia dan peralatan sedia ada tanpa sebarang kos untuk sistem dan semasa proses pengumpulan maklumat

relavan * :
Berupaya meningkatkan kecekapan operasi organisasi secara keseluruhan dan seterusnya akan memanfaatkan para pelanggan khususnya penduduk di Daerah Barat Daya. Selaras dengan visi Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Dasar Penang2030 yang bertemakan “A Family-Focused Green and Smart States that Inspires the Nation”, penggunaan sistem ini juga merupakan sebahagian inisiatif “smart” atau pintar dengan mengaplikasikan sumber teknologi maklumat dan digitalisasi
signifikasi * :

1.Mengurangkan masa carian maklumat projek 2. Mengoptimumkan penggunaan sumber manusia 3.Pembentangan projek lebih moden

pencapaian * : -