Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R]
Projek Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R] ini merupakan projek KIK Hibrid yang diusahakan oleh Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang (CMI) melalui konsep ‘Public Private Community Academia’ bersama Think City Sdn. Bhd. (TC) dan rakan akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di bawah bidang Inovasi Sosial di bawah kategori Penciptaan.
Projek Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R] ini merupakan projek KIK Hibrid yang diusahakan oleh Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang (CMI) melalui konsep ‘Public Private Community Academia’ bersama Think City Sdn. Bhd. (TC) dan rakan akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di bawah bidang Inovasi Sosial di bawah kategori Penciptaan. Projek ini diinspirasikan selaras dengan Visi Penang 2030 di bawah Inisiatif Strategik - Menaiktaraf Ekonomi Bag
 
Dibaca : 334 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 27 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :

 

 

Latarbelakang * :
Projek Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R] ini merupakan projek KIK Hibrid yang diusahakan oleh Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang (CMI) melalui konsep ‘Public Private Community Academia’ bersama Think City Sdn. Bhd. (TC) dan rakan akademik Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di bawah bidang Inovasi Sosial di bawah kategori Penciptaan. Projek ini diinspirasikan selaras dengan Visi Penang 2030 di bawah Inisiatif Strategik - Menaiktaraf Ekonomi Bag
Skop * :
Inisiatif pelaksanaan projek Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R] ini memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh (stakeholder). Stakeholder yang terlibat adalah seperti berikut: a. Komuniti B40; b. YB. ADUN Kawasan; c. Pihak Think City; d. Pihak UPSI; e. Jabatan Pertanian; dan f. Lain-lain (seperti sukarelawan, para pesara
Objektif * :
Projek ini selaras dengan matlamat Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang mensasarkan 100 hab kebun komuniti berkonsepkan pertanian bandar dalam tempoh lima tahun akan datang. Inisiatif kebun komuniti dilihat mempunyai prospek yang sangat cerah untuk dimajukan pada masa hadapan. Selain dapat menjana ekonomi jangka pendek, inisiatif ini juga memberi jaminan dari segi keselamatan makanan serta memanfaatkan golongan isi rumah B40 sekiranya diusahakan secara berterusan. Ianya
kreativiti * :
Projek Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R] ini merupakan kombinasi demonstratif yang terdiri daripada kaedah penanaman batas, Vertical Aquaponics dan mesin kompos. Vertical Aquaponics yang terdiri daripada kombinasi projek pertanian dan perikanan secara pintar yang pertama di Pulau Pinang. Smart Farming ini dilengkapi dengan kemudahan Internet of Things (IoT) melalui sensor bagi tujuan pemantauan suhu persekitaran, pembajaan dan pengairan. Smart Farming ini m
keberkesanan * :
Majlis perasmian projek ini telah di adakan pada 14 September 2020 serentak dengan penuaian hasil kali pertama sebanyak 150 kilogram sayur hasil dari Smart Community Urban Farming Kebun Kita [R]. Hasil tanaman ini disumbangkan kepada komuniti B40 di kawasan sekitar oleh YAB. Ketua Menteri dan YB Ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat serta diagihkan juga kepada PPRT Taman Manggis dan Flat Jalan Kedah. Selepas perasmian tersebut, CMI telah menerima lima (5) permohon
relavan * :
Cadangan pelaksanaan projek ini telah diluluskan Jawatankuasa Pengurusan CMI pada Mei 2020. Matlamat projek ini diwujudkan adalah seperti berikut: a) Memaksimumkan penggunaan kawasan lapang di Perpustakaan Digital Pulau Pinang Fasa 1 (PDL-P1); b) Memberi pendedahan dan kesedaran kepada komuniti mengenai kaedah penggunaan baja organik yang lebih selamat dan menjamin keselamatan makanan. Baja kimia yang dijual di pasaran memberi kesan sampingan kepada kesihatan; c) M
signifikasi * :
Inisiatif kebun komuniti dilihat mempunyai prospek yang sangat cerah untuk dimajukan pada masa hadapan. Selain dapat menjana ekonomi jangka pendek, inisiatif ini juga memberi jaminan dari segi keselamatan makanan serta memanfaatkan golongan isi rumah B40 sekiranya diusahakan secara berterusan. Ianya selaras dengan tema Penang 2030 di bawah pecahan B2 iaitu memodenkan dan memperbagaikan pertanian mapan.
pencapaian * :

Perakuan daripada pihak bertauliah/pihak berkuasa SIRIM dan MyIPO melalui inovasi dan teknologi UPSI untuk inovasi projek ini.