Network Copier Machine
ercetakan oleh pengguna boleh dilakukan atas talian dan penyalinan dari mesin penyalin yang sama. Pembekal mesin adalah bertanggungjawab penuh keatas penyelenggaraan, pembaikan dan bekalan toner. Jabatan Perangkaan Negeri Sabah hanya perlu membayar kos mengikut bilangan salinan yang disalin/dicetak sahaja dan telah mengurangkan kos pembaikan dan pembelian toner untuk mesin penyalin dan pencetak di samping mengurangkan prosedur perolehan perbelanjaan tersebut.
 
Dibaca : 2885 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 149 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :