Sistem Mengurus Pencapaian Kehadiran Kursus Peagawai/ Staf
Sistem ini dibangunkan oleh Bahagian Penyelidikan dan Maklumat JTK Sarawak bagi merekod rekod kehadiran kursus/seminar/bengkel pegawai dan staf di semua pejabat bahagian secara elektronik. Sistem ini boleh dicapai oleh pengguna melalui talian Internet melalui perisian pelayar terkini. Pentadbir Kursus di Ibu Pejabat dan pejabat bahagian dapat merekod terus kehadiran kursus pegawai/staf tanpa perlu menghantar secara manual laporan kehadiran kursus pegawai di pejabat masing-masing. Aktiviti mengemaskinian dan penambahan maklumat juga dapat dilakukan secara cepat dan konsisten berbanding kaedah manual terutama jika terdapat pegawai/staf yang berpindah, data dan rekod kehadiran kursus akan dapat disimpan dengan baik.
 
Dibaca : 976 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 37 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :