IAQ MOBILE
Pegawai mengalami masalah isu mobiliti dan penempatan peralatan permonitoran kualiti udara dalaman (IAQ) semasa persampelan dilakukan. Buat masa kini, para pegawai hanya menggunakan Tripot untuk menempatkan peralatan permonitoran IAQ semasa persampelan kualiti udara dalaman (IAQ) dijalankan. Semasa persampelan dilakukan menggunakan tripod,terdapat pelabagai masalah isu mobiliti dan penempatan peralatan permonitoran IAQ dapat dikesan seperti kesukaran meletakkan alat yang dinilai semasa permonitoran dijalankan dan lain-lain masalah.
 
Dibaca : 1023 kali  |  Pilihan Pengunjung : star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating   [ 44 ]  | 

 

 [ Download Laporan ]

Kami mengalu-alukan penilaian anda terhadap inovasi ini :Kongsi Inovasi :